Friday, July 3, 2020

Mẫu SSOP An toàn nguồn nước _TH


ssop
Mẫu SSOP An toàn nguồn nước

- Bảo đảm nguồn nước dùng cho chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt tiếp xúc sản phẩm, vệ sinh công nhân phải đạt yêu cầu của khoản 3 điều 16 pháp lệnh vệ sinh 

an toàn thực phẩm số 12/2003/PLUBTUQH11 và nghị định 163/2004/ND-CP của 
nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mẫu SSOP này nhằm tuân thủ các yêu cầu của HACCP và ISO 22000


I.     Nguồn nước đang sử dụng

-      Hiện nay xí nghiệp đang sử dụng nguồn nước thuỷ cục ,có bồn chứa dùng để dự trữ 
đề phòng trường hợp đường nước gặp trục trặc hoặc do mất điện.

-      Các nơi sản xuất, chế biến phải vẽ sơ đồ cung cấp nước cho sản xuất.

II.    Các thủ tục cần thực hiện :

-      Quản lý được phân công có trách nhiệm lấy mẫu nước tại các vị trí đã được định sẵn trong sơ đồ bản vẽ. Việc lấy mẫu nước được tiến hành theo đúng qui định để đưa đi phân tích tại phòng kiểm nghiệm theo kế hoạch.

-      Đối với những nơi sản xuất dùng nguồn nước của khách hàng, Quản lý phải yêu cầu 
khách hàng cho bản photo kiểm định nước.

-      Công nhân làm vệ sinh có trách nhiệm làm vệ sinh hệ thống cung cấp nước theo sự chỉ dẫn của quản lý.

III.  Giám sát và hành động sửa chữa:

4.1 Giám sát :

-      Nhân viên phụ trách xử lý nước hằng ngày kiểm tra thiết bị và hệ thống đường ống, nếu phát hiện sự cố phải kịp thời báo cáo sửa chữa.

-      Quản lý được phân công có trách nhiệm kiểm tra và theo dõi kết quả phân tích 
mẫu nước, nếu có vấn đề về an toàn nguồn nước phải báo cáo ngay với Công ty để 
tìm cách khắc phục. Hành động sửa chữa được ghi chép lại trong biểu mẫu báo cáo theo dõi, giám sát.

-      Quản lý được phân công kiểm tra lại tình trạng vệ sinh của hệ thống cung cấp nước theo kế hoạch và sau mỗi lần làm vệ sinh.

4.2  Hành động sửa chữa :

-      Trường hợp phát hiện có sự cố về quá trình xử lý và cung cấp nước, người phát hiện báo cáo với Quản lý yêu cầu dừng sản xuất, chế biến ngay lập tức để xác định 
thời điểm xảy ra sự cố và giữ lại các sản phẩm được sản xuất trong thời gian có 
sử dụng nguồn nước cho tới khi phát hiện ra nguyên nhân và có biện pháp sửa chữa để hệ thống hoạt động trở lại bình thường (có thể xét nghiệm sản phẩm nếu cần).

IV. Hồ sơ lưu trữ :

-      Tất cả hồ sơ ghi chép trong quá trình giám sát, kết quả xét nghiệm hoá lý, vi sinh và các biên bản có liên quan về nước được lưu trữ trong 2 năm.

-      Hồ sơ gồm có :

      +  Sơ đồ hệ thống cung cấp nước.

      +  Kế hoạch lấy mẫu nước.

      +  Kết quả phân tích mẫu nước.

      +  Báo cáo các sự cố vi phạm và hành động sửa chữa.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu các SSOP, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay mẫu này tại đây: SSOP An toàn nguồn nướcNếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com