Tuesday, July 14, 2020

Test form biểu mẫu nhận thông tin

Yêu cầu lập hồ sơ duyệt vay
Sau khi bạn điền yêu cầu này, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để kiểm tra kỹ lưỡng thông tin chi tiết và khả năng thiết lập hồ sơ trước khi hoàn tất. Mọi thông tin bạn cung cấp ở đây đều được chúng tôi bảo mật.
Nếu bạn muốn nhận được dịch vụ nhanh hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (+84) 966391507 hoặc địa chỉ email haccolong@gmail.com
Tên đầy của bạn *
Tên khác của bạn (nếu có)
Ngày tháng năm sinh của bạn! *
Ngày
Số CMND hoặc CCCD của bạn *
Ngày tháng cấp CMND / CCCD *
Ngày
Cơ quan cấp CMND/CCCD *
Số điện thoại của bạn *
E-mail của bạn (nếu có)
Địa chỉ theo sổ hộ khẩu của bạn! *
Hiện giờ bạn đang ở đâu? nếu khác địa chỉ hộ khẩu vui lòng ghi rõ và cụ thể địa chỉ. *
Số người cùng chung sống với bạn? *
Số người phụ thuộc , người bạn phải nuôi. *
Là người không có khả năng lao động hoặc chưa đủ tuổi lao động và bạn phải cấp dưỡng
Nơi bạn đang ở thì bạn là? *
Mô tả đường tới nơi bạn đang sống *
Gần địa điểm nổi bật nào và đi thêm khoảng bao nhiêu m, nằm bên phải hay bên trái .v.v.v
Bạn cần vay bao nhiêu? *
Bạn muốn trả trong bao lâu? *
Chọn 6 tháng đến 36 tháng nha!
Hiện tại bạn đang làm ở đâu? *
Ghi tên công ty, cửa hàng .v.v.v nơi bạn đang làm. Nếu bạn làm việc tự do hãy ghi công việc tự do.
Địa chỉ cơ quan bạn đang làm việc *
Nếu nghề tự do bạn có thể ghi là nghề tự do
Điện thoại cơ quan nơi bạn làm việc
Mã số thuế nơi bạn làm việc
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com