Thursday, August 20, 2020

Chính sách dành cho Telesale tại hệ thống các văn phòng


CHÍNH SÁCH LƯƠNG NVKD CHI NHÁNH

I.                    CHÍNH SÁCH :

Áp dụng từ  01/9/2020, lưu ý mốc loan này đã được qui đổi theo tiêu chí công ty.
Có thể ngồi ở nhà gọi điện và làm việc không cần tới văn phòng

NHÂN VIÊN THỬ VIỆC

Loan

qui đổi

Lương căn bản

Thưởng

Hoa hồng loan

vượt mốc

0-5.4

600,000/1loan

0

0

5.5

3,300,000

0

650,000

10

3,200,000

700,000

15

7,200,000

750,000

20

11,700,000

800,000

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

0 - 5.9

650,000/ 1 loan

0

0

6

4,000,000

0

700,000

10

3,000,000

750,000

15

7,250,000

800,000

20

12,000,000

850,000

             Mô tả công việc :

Điều kiện nhận Lương Cơ Bản đạt 1 trong các tiêu chí sau:
😊 Đạt chỉ tiêu doanh số theo khung yêu cầu trên tức là 6 Loan Nếu không đạt 6Loan xét tiêu chí về thời gian đàm thoại là

2.      Thời gian đàm thoại gọi ra tối thiểu 4h/1 ngày/13 ngày hoặc 2h/ 1 ngày/ 26 ngày. Có report báo cáo hằng ngày

👉 Nhân viên KD thực hiện cuộc gọi theo data công ty cung cấp tư vấn khách sản phẩm công ty đang phát triển
👉 Tham gia đi thị trường theo sự quản lí của Trưởng chi nhánh
👉 Tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm của công ty
👉 Trực văn phòng theo phân công của Trưởng chi nhánh

II. CƠ HỘI THĂNG TIẾN

SALE THỬ VIỆC 👉👉👉 SALE CHÍNH THỨC

👉 Sale thử việc bất kỳ tháng nào đạt 6 loan tháng sau vào chính thức, nếu tháng thứ 3 không đạt 6 loan cho thôi việc
👉 Vào chính thức duy trì trên 6 loans sẽ có lương căn bản. Nếu đạt dưới 6 loans thì 650,000 VND 1 loan. 
👉Nếu vào chính thức trung bình theo thời hạn hợp đồng đạt từ 6 loan trở lên ký tiếp HD chính thức theo mốc time qui định. Được đóng BH theo qui định mức lương chính thức trên.
👉 Nếu trung bình xét hạng đánh giá dưới 6 loans thì chuyển HD thử việc ( CTV ) như ban đầu. duy trì đóng BHXH nếu chính thức phải tối thiểu 5 loan trở lên
👉 HD Chính thức ký lần 1 là 3 tháng. Lần 2 là 3 tháng lần 3 là 6 tháng lần 4 là 1 năm. Nếu xét trung bình đạt 6 loan trở lên.
👉 Hoa hồng thanh toán ngày 25 hàng tháng nếu trùng ngày thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ thì sẽ thanh toán ngày làm việc tiếp theo.

SALE 👉👉👉 SUP

👉 Doanh số liên tiếp 2 tháng trên 15 loans/tháng 👉 Tháng thứ 3 được tuyển sale gửi vào Chi nhánh mình đang under 5 sales có code active và doanh số bản thân phải đạt từ 15 loan.
👉 Tổng team mình tuyển và cá nhân phải đạt 25 loan trở lên Thì tháng sau sẽ được tách lên Trưởng chi nhánh và công ty mở Chi nhánh mới tiếp quản.
👉 Lên Trưởng chi nhánh sẽ được tính theo chính sách Trưởng chi nhánh căn cứ mốc loan đạt được trong bản chính sách. Để lại nhóm doanh số 10 loans cho CN cũ của của mình.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
VIDEO CHIA SẺ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TELESALE TẠI VP97


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com