Thursday, August 13, 2020

Nội dung cần chuẩn bị

1. Mua bút bi mực xanh có thể xóa
2. Xin thông tin khách hàng bổ sung cho đầy đủ theo mẫu
3. Xem video hướng dẫn
4. Đăng nhập thử
6. Up hồ sơ lên hệ thống

1. Có thể mua ở nhà sách, nói là bút bi mực xanh và có thể tẩy. Dùng loại bút này để khi nào sai thì có thể sửa lại được.
2. Tải biểu mẫu về và in ở đây. Lưu ý là in không để mất lề và mất góc. Xin khách hàng đầy đủ thông tin theo biểu mẫu này.
3. Video hướng dẫn nhập liệu ở đây4. Sử dụng user và mật khẩu để đăng nhập và thử up thông tin bất kỳ của ai đó ko cần chính xác lên hệ thống để nhìn rõ những điểm cần up. Xem kỹ các trường xem cần thông tin nào của khách nữa không để xin thêm thông tin.
6. Điền vào phiếu http://bit.ly/mirapttkh và up hồ sơ lên hệ thống. Nhớ kiểm tra lại sau khi điền tránh sai xót mất công hồ sơ bị đẩy về. Mã số công ty nếu khách không có ngay có thể tìm trên mạng. BẮT BUỘC PHẢI DÙNG BÚT MỰC XANH
7. Biểu mẫu xác nhận công tác có thể tải ở đây, có thể thay thế bằng hợp đồng hoặc quyết định phân công công tác hay quyết định thăng chức, nâng lương .v.v.v. Nếu không thích mẫu ở link kia thì có thể ngắm các mẫu khác ở đây rồi tải về :)


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com