Wednesday, September 16, 2020

Vay tín chấp bằng HĐBH phi nhân thọ - HĐBH sức khỏe - SP của SHB

Sản phẩm vay tín chấp này dành cho khách hàng là người đứng tên "bên mua" thể hiện trên hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe hoặc Bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các công ty bảo hiểm PNT.
👉 Điều kiện chung:
Độ tuổi KH từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi

👉 Hồ sơ bắt buộc: gồm CMND + HK + Phiếu TTKH + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ
👉 Giá trị khoản vay:  Từ 10 - 50 triệu.
👉 Thời hạn vay: 6-24 tháng KV < 20 triệu / 6-36 tháng KV ≥ 20 triệu
👉 Phí bảo hiểm khoản vay: 5.5% với THV ≤ 24 tháng & 6% với THV > 24 tháng


👉 Lãi suất theo dư nợ giảm dần:  43%/năm
👉 Điều kiện đối với HĐBH
- Phí đóng năm: BHSK ≥ 1 triệu hoặc BHPNT ≥ 3 triệu
- Thời hạn giá trị bảo hiểm ≥ 12 tháng
- HĐBH đã có hiệu lực ≥ 3 tháng và còn thời hạn 1 tháng tại thời điểm KH nộp ĐNVV
👉 Mã sản phẩm: N-LIC 01

👉 Chứng từ bổ sung theo sản phẩm

1. Ảnh chụp:
- Thông tin tra cứu Hợp đồng bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm/Thẻ bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm; hoặc
- Hóa đơn/ Biên lai/ Phiếu thu/ Sao kê chi tiết thể hiện thanh toán Phí bảo hiểm
2. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú.

Lưu ý:

Danh sách Cty kinh doanh bảo hiểm được chấp nhận gồm:
1. Cty Bảo hiểm Bảo Việt
2. Cty CP Bảo Minh
3. Cty CP Bảo hiểm Bảo Long
4. Cty Bảo hiểm PVI
5. Cty CP Bảo hiểm Bưu Điện
6. Cty CP Bảo hiểm Quân Đội
7. Cty CP Bảo hiểm Hàng Không
8. Cty CP Bảo hiểm BIDV
9. Cty CP Bảo hiểm Toàn Cầu
10. Cty CP Bảo hiểm Petrolimex
11. Cty CP Bảo hiểm AAA
12. Cty CP Bảo hiểm Hùng Vương
13. Cty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
14. Cty TNHH Bảo hiểm Chubb
15. Cty TNHH BHPNT Cathay Vi

HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com