Tuesday, October 13, 2020

Liên kết web - app phục vụ công việc

NỘI DUNG ĐANG CẬP NHẬT THÊM NHÉ
Dưới đây là tất cả liên kết cần thiết cho bạn. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng tất cả. Thực tế chúng ta đang đơn giản dần và đang tiến tới chỉ sử dụng các liên kết tại số thứ tự 1 và 2. Mình vẫn để các liên kết khác ở đây phòng khi cần dùng tới. Có thể một ngày đẹp trời hệ thống tại số 1 lỗi mà chúng ta cần xử lý ngay thì có thể dùng các liên kết tương ứng bên dưới.

Stt Diễn giải Link web/ link tải
1

Trang up hồ sơ của công ty

Hiện tại có thể up cho Mira, TPB, Vietcredit, MC, PTF, Lotte ...

 http://onlinetieudung.vn/Admin/Home/Login
2

Link tải phầm mềm gọi điện Portsip

Nhớ điền chính xác và đầy đủ 3 trường user, mật khẩu và domain để đăng nhập. Nên copy dán thì chính xác hơn.

Cho Android
Cho IOS
Cho máy tính
3 Trang nhập hồ sơ TPB  
4 App nhập hồ sơ TPB  
     
5 Trang nhập hồ sơ SHB  
  App nhập hồ sơ SHB  
     
6 Trang nhập hồ sơ EASY  
 7  Trang chỉnh sửa ảnh trực tuyến  https://vfo.vn/photoshop/
 8  Trang chuyển ảnh thành PDF  https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf
 9 App chuyển ảnh thành PDF trên điện thoại  IOS - Android
 10  Trang web của FPT dùng cho tra cứu hợp đồng và hóa đơn khi khách hàng vay theo hóa đơn tiện ích  https://id.fpt.vn/login
     
     
     
     

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com