Friday, October 23, 2020

Mẫu quy trình phản hồi thông tin và yêu cầu của khách hàng của EXPO

Mẫu quy trình lập kế hoạch và điều vận Mẫu quy trình phản hồi thông tin và yêu cầu của khách hàng được viết và vận hành bởi phòng tiếp thị của công ty sơn EXPO. Quy trình khá đơn giản với 1 biểu mẫu duy nhất.
Đây có thể chưa phải là quy trình hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn nhưng cũng đáng để tham khảo khi bạn cần thiết kế một quy trình cho một công việc tương tự.

Quy trình này gồm các bước:

  • Tiếp nhận yêu cầu thông tin từ khách hàng
  • Xem xét yêu cầu
  • Giải quyết yêu cầu
  • Trả lời khách hàng
  • Và lưu hồ sơ

Bạn có thể tải ngay quy trình và biểu mẫu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com