Tuesday, October 13, 2020

Sản phẩm Mira - Vay theo số dư tài khoản ngân hàng - BAS

👉 Điều kiện chung:
- Tuổi 20 – 60
- Số dư TKNH phát sinh giao dịch “CÓ” (credit) trong 6 tháng liên tục gần nhất.
- Tối đa 3 khoản vay đang trả tại TCTD và có tổng dư nợ ≤ 20tr (Gồm thẻ tín dụng, các khoản nợ khác & các khoản vay đang trả tại MAFC nếu có nhưng không bao gồm khoản vay đang xét duyệt ở MAFC & khoản vay thế chấp).
👉 Hồ sơ vay: gồm CMND/ CCCD + sổ HK + POA + Màn hình TTTB + Sao kê TK 6 tháng liên tục gần nhất.
👉 Kỳ hạn vay: 6 - 36 tháng.

Chi tiết sản phẩm được chia theo SDBQ TK ngân hàng

Số dư TK bình quân 6 tháng
SDBQ
≥ 8 triệu
≥ 3 triệu
Nhóm VIP Standard
Lãi suất 45% 50%
Mã sản phẩm BAS - 316 BAS - 317
Khoản vay 15 - 60tr 10 - 45tr
Lưu ý: Sử dụng bảng tính của sản phẩm BAS để tính toán số dư bình quân

HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com