Thursday, October 15, 2020

Sản phẩm SHB - Vay theo hộ chiếu


👉 Mã sản phẩm PCL 01: dành cho khách hàng có hộ chiếu.
👉 Điều kiện:
- Độ tuổi KH từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi
- KH có xuất, nhập cảnh tối thiểu 02 lần trong 18 tháng gần nhất tính đến thời điểm KH nộp HSĐNVV
- Giá trị thị thực 5.000.000 VNĐ
👉 Hồ sơ bắt buộc: gồm CMND + HK + Phiếu TTKH + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ
👉 Giá trị khoản vay:  Số lần thị thực trong 18 tháng gần nhất (x) Giá trị thị thực và tối thiểu 10 triệu, tối đa 30 triệu.
👉 Thời hạn vay: 6-24 tháng KV < 20 triệu / 6-36 tháng KV ≥ 20 triệu
👉 Phí bảo hiểm: 5.5% với THV ≤ 24 tháng & 6% với THV > 24 tháng

👉 Chứng từ bổ sung theo sản phẩm

1. KH cung cấp giấy tờ sau:
- Ảnh chụp Hộ chiếu (những trang có thông tin); và
- Ảnh chụp câu cam kết: “Đã đối chiếu và kiểm tra đầy đủ những trang có thông tin trên Hộ chiếu”, ký tên, họ tên NVKD/ Courier, ngày tháng năm đối chiếu hồ sơ (NVKD/Courier ghi trên tờ giấy trắng)
2. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú


HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com