Tuesday, October 20, 2020

Vay theo số dư tài khoản ngân hàng - SP của SHB - Mã BKAC

👉 Mã sản phẩm BKAC: dành cho khách hàng tài khoản thanh toán tại ngân hàng
👉 Điều kiện:
- Độ tuổi KH từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi
- Có sao kê của 4 tháng, số dư trung bình (SDBQ) 4 tháng  ≥ 2 triệu.
- SDBQ 1 tháng bất kỳ  ≥ 500k.
👉 Hồ sơ bắt buộc: gồm CMND + HK + Phiếu TTKH + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ
👉 Thời hạn vay: 6-24 tháng KV < 20 triệu / 6-36 tháng KV ≥ 20 triệu
👉 Phí bảo hiểm: 5.5% với THV ≤ 24 tháng & 6% với THV > 24 tháng

CHI TIẾT SẢN PHẨM CHIA LÀM 2 MÃ VỚI 2 LÃI SUẤT KHÁC NHAU

Khoản vay được chia theo SDBQ là số dư bình quân có của tài khoản ngân hàng.
Mã sản phẩm

Khoản vay

triệu

Điều kiện
BKAC 02
10 x SDBQ 4 tháng
(20-60)
- SDBQ 4 tháng ≥ 4 triệu, và
- SDBQ 1 tháng ≥ 1 triệu
BKAC 01
10 x SDBQ 4 tháng
(15-50)
- SDBQ 4 tháng ≥ 2 triệu, và
- SDBQ 1 tháng ≥ 500k

👉 Chứng từ bổ sung theo sản phẩm

1. Sao kê tài khoản liên tục 4 tháng gần nhất
2. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú.

Lưu ý:

👉 Các giao dịch ghi CÓ trên sao kê tài khoản KHÔNG được chấp nhận:
+ Giao dịch thể hiện thông tin KH nhận tiền vay hoặc được giải ngân từ các TCTD, từ cá nhân
+ Giao dịch thể hiện Lãi tiền gửi từ tài khoản thanh toán hoặc Lãi tiền gửi từ Sổ tiết kiệm có giá trị nhỏ
hơn 20.000đ
+ Giao dịch thể hiện thông tin KH tự chuyển khoản cho chính mình
+ Giao dịch thể hiện thông tin KH đứng tên nhận tiền hộ cho người khác (không phải tiền của KH)
+ Các giao dịch bất thường, nghi vấn tự tạo các bút toán chuyển tiền cho chính mình
👉 Chỉ chấp nhận trong TH Sao kê tài khoản trong 4 tháng có 1 tháng không phát sinh giao dịch thì yêu cầu KH cung cấp sao kê 5 tháng phải có thể hiện tối thiểu giao dịch của 4 kỳ.


HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com