Monday, January 18, 2021

Vay theo hóa đơn tiện ích - Sản phẩm Mira

Sản phẩm này được Mira phân làm 3 dòng sản phẩm khác nhau gồm:

1. Vay theo hóa đơn điện

2. Vay theo hóa đơn nước

3. Vay theo hóa đơn dịch vụ trả sau: internet, truyền hình cáp và thuê bao di động.


Hiện tại sản phẩm này đang ngưng triển khai tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa

 Điều kiện chung của 3 dòng sản phẩm này là:

👉 Dành cho khách hàng từ 20 - 60 tuổi;
👉 KH hoặc người hôn phối đứng tên & đang sống tại địa chỉ HK.

Chi tiết từng dòng sản phẩm

1. Vay theo hóa đơn tiền điện - EVN CL

Điều kiện Chỉ chấp nhận hóa đơn có mã SHBT
Lịch sử tín dụng 👉 Tối đa 3 khoản vay đang trả tại TCTD có tổng dư nợ ≤ 20trđ
(Gồm thẻ tín dụng, các khoản nợ khác & các khoản vay đang trả tại MAFC nếu có)
👉 Không bao gồm khoản vay đang xét duyệt ở MAFC & khoản vay thế chấp
Giá trị trung bình
(GTTB) 3 tháng
> 1.000.000đ (Tháng ≥ 650.000đ) ≥ 300.000đ (Tháng ≥ 200.000đ)
Nhóm HIGH BASIC
Lãi suất 45% 60%
Gói 311 322
Khoản vay 15 – 60tr (EMI ≤ 6.5tr) 7.5 – 30tr (EMI ≤ 5tr)
Kỳ hạn 6 – 36 tháng
Hồ sơ vay CMND/CCCD + sổ HK + Màn hình TTTB + Hóa đơn điện 3 tháng gần nhất
LƯU Ý 👉 Hóa đơn điện nếu thỏa quy định của MAFC không cần cung cấp thêm POA
👉Để thuận lợi hãy xem kỹ quy định về hóa đơn điện

2. Vay theo hóa đơn nước - WATER CL

Điều kiện

Địa chỉ hóa đơn phải trùng với địa chỉ HK

Giá trị trung bình (GTTB) 3 tháng ≥ 75.000 (Tháng ≥ 70.000)
Lãi suất 55%
Gói 323
Khoản vay 15 – 30tr (Khoản vay tối đa = 200 * GTTB 3 tháng gần nhất)
Kỳ hạn 6 – 24 tháng
Hồ sơ vay CMND/CCCD + sổ HK + Màn hình TTTB + Hóa đơn 3 tháng gần nhất
LƯU Ý 👉Hóa đơn nước nếu thỏa quy định của MAFC không cần cung cấp thêm POA
👉Để thuận lợi hãy xem kỹ quy định về hóa đơn nước

3. Vay theo hóa đơn dịch vụ trả sau - Postpaid - (Internet/ Truyền hình cáp/ Thuê bao trả sau…)

Điều kiện KH phải sử dụng dịch vụ ≥ 6 tháng
GTTB 3 tháng ≥ 75.000 (Tháng ≥ 70.000)
Lãi suất 60%
Gói 324
Khoản vay 15 – 30tr (Khoản vay tối đa = 200 * GTTB 3 tháng gần nhất)
Kỳ hạn 6 – 24 tháng
Hồ sơ vay • CMND/CCCD + sổ HK + Màn hình TTTB
• Hóa đơn 3 tháng liên tục gần nhất so với tháng T-1 (T là tháng nhận hồ sơ)
• Màn hình chụp/ Giấy tờ thể hiện lịch sử thanh toán của KH đã sử dụng dịch vụ ≥ 6 tháng
(*) Riêng nhà mạng FPT:
• Màn hình chụp/ Giấy tờ thể hiện lịch sử thanh toán của KH đã sử dụng dịch vụ ≥ 4 tháng
• Hợp đồng/ Hợp đồng điện tử thể hiện việc KH đã sử dụng dịch vụ tối thiểu được 6 tháng
LƯU Ý 👉Để thuận lợi hãy xem kỹ quy định về hóa đơn trả sau


HOẶC

I. Quy định đối với hóa đơn tiền điện

👉Điều kiện hóa đơn tiền điện:
→ Nộp hóa đơn điện 3 tháng gần nhất
→ KH/ Người hôn phối đứng tên & đang sống tại địa chỉ HK (Người hôn phối ko có tên trong sổ HK phải bổ sung giấy ĐKKH)
→ Tên KH/ Người hôn phối trên hóa đơn & Hộ khẩu (Giấy ĐKKH) phải trùng khớp với nhau
→ Phải là hóa đơn điện sinh hoạt mã SHBT tức sinh hoạt bình thường
👉 Giá trị trung bình (GTTB) của hóa đơn trong 3 tháng gần nhất phải:
→ Nhóm HIGH: GTTB > 1.000.000đ & không có tháng nào < 650.000đ
→ Nhóm BASIC: GTTB ≥ 300.000đ & không có tháng nào < 200.000đ
👉 Địa chỉ trên hóa đơn điện:
→ Trùng với địa chỉ sổ HK
→ Nếu không trùng khớp: KH phải cung cấp User & Pass để tra cứu trên website
👉 Trường hợp KH không phải là người duy nhất đứng tên các hóa đơn
→ Chỉ chấp nhận nếu hóa đơn kỳ gần nhất do KH đứng tên & người đứng tên trên các hóa đơn còn lại phải CÙNG HỘ KHẨU với KH vay
👉 Nếu hóa đơn bao gồm 2 mục đích sử dụng (Sinh hoạt & Kinh doanh)
→ Trên hóa đơn phải có mục đích "SHBT" & sử dụng số tiền này để tính GTTB
👉 Chấp nhận Hóa đơn điện tử khi: User & Pass được ghi rõ ràng & chính xác trên 1 trong 3 hóa đơn mà KH đã nộp.
👉 Hồ sơ vay nộp qua MB App: NVKD chụp ảnh màn hình kết quả tra cứu & ghi chú chính xác User - Password đăng nhập vào website EVN trên app.

II. Quy định đối với hóa đơn nước

👉 Điều kiện hóa đơn nước:
→ Nộp hóa đơn nước của 3 tháng gần nhất
→ KH/ Người hôn phối đứng tên & đang sống tại địa chỉ HK (trường hợp Người hôn phối ko có tên trong sổ HK phải bổ sung giấy ĐKKH)
→ Tên KH/ Người hôn phối trên hóa đơn và Hộ khẩu (Giấy ĐKKH) phải trùng khớp với nhau
→ Giá trị trung bình (GTTB) 3 tháng gần nhất ≥ 75.000đ & hàng tháng ≥ 70.000đ
👉 Địa chỉ trên hóa đơn nước:
→ Trùng với địa chỉ sổ HK
→ Nếu không trùng khớp, KH phải cung cấp User - Pass để tra cứu trên website
👉 Nếu số tiền thanh toán trên hóa đơn là của 2 tháng & không thể hiện Giá trị thanh toán từng tháng:
→ KH phải nộp 2 hóa đơn thanh toán của 4 tháng gần nhất.
→ GTTT từng tháng = Số tiền thanh toán thể hiện trên hóa đơn/2 và ≥ 70.000đ
→ GTTB 3 tháng gần nhất = Tổng các GTTT của từng tháng/3 và phải ≥ 75.000đ
👉 Trường hợp KH không phải là người duy nhất đứng tên các hóa đơn:
→ Chỉ chấp nhận nếu hóa đơn kỳ gần nhất do KH đứng tên & người đứng tên trên
các hóa đơn còn lại phải CÙNG HỘ KHẨU với KH vay 

👉 Chấp nhận Hóa đơn điện tử khi:
→ User & Pass được ghi rõ ràng & chính xác trên 1 trong 3 hóa đơn mà KH đã nộp
→ Hình chụp hóa đơn thể hiện rõ: Hình chụp đường link web & giá trị hóa đơn 3 tháng gần nhất.
→ Hình ảnh phải được chụp trực tiếp bởi NVKD
LƯU Ý:
• Chấp nhận hóa đơn thanh toán điện tử, hoặc thanh toán qua đơn vị trung gian
• Hồ sơ nộp qua MB App: NVKD chụp ảnh màn hình kết quả tra cứu & ghi chú chính xác User - Password đăng nhập vào website EVN trên app.

III. Quy định đối với hóa đơn dịch vụ trả sau

👉 Điều kiện hóa đơn dịch vụ trả sau:
→ Nộp Hóa đơn dịch vụ trả sau của 3 tháng liên tục gần nhất so với tháng T-1 (Trong đó T là tháng nhận và đẩy hồ sơ lên hệ thống) và màn hình chụp/các giấy tờ thể hiện KH đã sử dụng dịch vụ ≥ 6 tháng
→ Giá trị trung bình (GTTB) 3 tháng gần nhất ≥ 75.000 & hàng tháng ≥ 70.000
→ KH/ Người hôn phối đứng tên Hóa đơn dịch vụ trả sau & sống tại địa chỉ HK
→ Trường hợp Người hôn phối ko có tên trong sổ HK phải bổ sung giấy ĐKKH
Tên KH/ Người hôn phối trên Hóa đơn dịch vụ trả sau và Hộ khẩu (Giấy ĐKKH) phải trùng khớp với nhau
→ Trong mọi trường hợp: KH phải cung cấp chính xác User & Pass để tra cứu trên website nhà cung cấp dich vụ trả sau.
→ Chấp nhận hóa đơn điện tử/ Hóa đơn thanh toán qua đơn vị trung gian/ Màn hình thanh toán điện tử…thể hiện giá trị thanh toán của hóa đơn
👉 Địa chỉ trên Hóa đơn dịch vụ trả sau:
→ Trùng với địa chỉ sổ HK (Bắt buộc với Hóa đơn thuê bao điện thoại trả sau)
→ Nếu không trùng khớp KH phải nộp thêm HĐTI của 1 trong 3 tháng gần nhất (KHÔNG CHẤP NHẬN hóa đơn điện HTX)
👉 Chấp nhận KH nộp hóa đơn đóng cước 6 tháng hoặc 1 năm nhưng phải thỏa mãn các điều kiện:
→ KH sử dụng dịch vụ được 6 tháng tính tới thời điểm nộp hồ sơ so với tháng T-1
→ Giá trị hóa đơn mỗi tháng = Tổng hóa đơn/ N (6 or 12 tháng) ≥75.000đ
👉 Trường hợp KH không phải là người duy nhất đứng tên các hóa đơn:
→ Chỉ chấp nhận nếu hóa đơn kỳ gần nhất do KH đứng tên & người đứng tên trên các hóa đơn còn lại phải CÙNG HỘ KHẨU với KH vay
👉 Trường hợp KH nộp Hóa đơn điện/ Hóa đơn thanh toán qua đơn vị trung gian
→ KH cung cấp hình chụp đường link website và màn hình thể hiện giá trị hóa đơn trong 06 tháng gần nhất
👉 Trường hợp nộp Màn hình điện tử thay cho hóa đơn
→ KH cung cấp 6 màn hình thể hiện giá trị thanh toán hóa đơn của từng tháng trong 6 tháng gần nhất, mỗi màn hình chỉ thể hiện giá trị thanh toán của 1 tháng
→ Màn hình điện tử cần thể hiện: Số ĐT, Số tiền thanh toán, Thời gian tra cứu
LƯU Ý:
• Hồ sơ vay nộp qua MB App: NVKD ghi chú chính xác User và Pass đăng nhập và website trên đơn “DN” đồng thời phải chụp ảnh màn hình kết quả tra cứu trên website.
• Địa điểm ký hợp đồng phải cùng khu vực so với địa chỉ HK

HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com