Monday, October 12, 2020

Vay tín chấp theo HĐ BHNT - Sản phẩm của SHB


👉 Sản phẩm LIC: Vay tín chấp theo Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khách hàng hoặc vợ / chồng khách hàng đứng tên mục bên mua bảo hiểm.
👉 Độ tuổi KH từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi
👉 Hồ sơ bắt buột gồm CMND + HK + Phiếu TTKH + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ
👉 Thu nhập ≥ 3 triệu

Mã sản phẩm

Điều kiện

Khoản vay

(triệu)

Lãi suất

%/năm

Thời hạn

vay

Phí BH

Hồ sơ

LIC 03

Phí đóng năm ≥ 6 triệu và hiệu lực HĐBH ≥ 12 tháng

20-70

36

 

6-24 tháng
(KV < 20 triệu)


6-36 tháng
(KV ≥ 20 triệu

5,5% nếu

THV≤24 tháng

6% nếu THV>24 tháng
HỒ SƠ BẮT BUỘC: CMND + HK + Phiếu TT + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ và

1. HĐ bảo hiểm nhân thọ
2. Biên lai đóng phí:
- Biên lai đóng phí quý/năm nếu KH đóng theo quý/năm hoặc
- Biên lai đóng phí 3 tháng gần nhất, hoặc
- Sao kê chi tiết tài khoản thể hiện chi tiết giao dịch nộp phí bảo hiểm.
3. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác Quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú

LIC 02

3 triệu ≤ Phí đóng năm < 6 triệu và hiệu lực HĐBH ≥ 12 tháng

20-50

42

LIC 01

Phí đóng năm ≥ 3 triệu và hiệu lực HĐBH ≥ 6 tháng

10-30

46

Lưu ý

- Trường hợp KH cung cấp được User, Password tra cứu trên trang web của công ty BHNT thể hiện trên hợp đồng bảo hiểm mà NVKD chụp thể hiện rõ thông tin KH (vợ/chồng) thời hạn hợp đồng, kỳ đóng phí, số tiền đóng phí thì miễn cung cấp HĐ bảo hiểm và hóa đơn.
- Cung cấp thêm Giấy đăng ký kết hôn/giấy khai sinh của con nếu Vợ/chồng KH đứng tên trên hợp đồng bảo hiểm và trong sổ hộ khẩu không thể hiện thông tin vợ/ chồng. 😇

HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com