Tuesday, October 13, 2020

Vay tín chấp theo lương - Sản phẩm của SHB

👉 Sản phẩm SC dành cho khách hàng có thu nhập từ lương.
👉 Độ tuổi KH từ đủ 18 đến không quá 59 tuổi
👉 Hồ sơ bắt buột gồm: CMND + HK + Phiếu TTKH + Đơn ĐNVV + Hình ảnh + Sơ đồ
👉Lương ≥ 3 triệu
👉 Thời hạn vay: 6-24 tháng KV < 20 triệu / 6-36 tháng KV ≥ 20 triệu
👉 Phí bảo hiểm: 5.5% với THV ≤ 24 tháng & 6% với THV > 24 tháng

CHI TIẾT SẢN PHẨM
CHIA LÀM 2 MÃ VỚI 2 LÃI SUẤT KHÁC NHAU

Mã sản phẩm

Khoản vay

(triệu)

Hồ sơ bổ sung theo sản phẩm

Điều kiện

SC A

7 lần lương

20-70

1. Chứng từ chứng minh công việc.
2. Giấy tờ chứng minh thu nhập.
3. Giấy tờ POA (tạm trú): Trong trường hợp KH sinh sống khác quận/huyện/tỉnh/TP so với địa chỉ thường trú

Công ty CAT A
- Lương bình quân 3 tháng gần
nhất ≥ 4 triệu

SC B

6 lần lương

15 - 70

1. Chứng từ chứng minh công việc.
2. Giấy tờ chứng minh thu nhập.
3. Giấy tờ POA (tạm trú): tương tự mã SC A
Công ty CAT B
- Lương bình quân 3 tháng gần
nhất ≥ 4 triệu

SC HI

Cố định

18,8

1. Thẻ bảo hiểm y tế
- Không cần thể hiện tên công ty
- Không cần cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập
2. Giấy tờ POA (tạm trú): tương tự mã SC A

Lương bình quân 3 tháng gần
nhất ≥ 3 triệu

Diễn giải:

👉 Chứng từ chứng minh công việc là 1 trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng lao động (thời hạn từ 12 tháng trở lên và còn hiệu
lực tối thiểu 1 tháng) hoặc chứng từ tương đương
- BHYT áp dụng theo thông báo hướng dẫn
- Sao kê lương 3 tháng có thể hiện 1 trong 3 tháng đầy đủ tên
công ty trả lương
- Bảo hiểm sức khỏe do tổ chức/doanh nghiệp nơi KH làm việc mua cho cán bộ nhân viên và có thông tin tên công ty mua bảo hiểm.

👉 Giấy tờ chứng minh thu nhập:

Sao kê lương, hoặc bảng lương, hoặc xác nhận lương 3 tháng gần nhất.

Lưu ý 2

👉 Bảo hiểm y tế yêu cầu thể hiên các mã: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, HD, CA, CY, QN.

👉 KH cung cấp được Mã số bảo hiểm xã hội có thể tra cứu trên trang web thể hiện tên cơ quan đóng bảo hiểm (nếu có) và mức lương đóng 1 tháng gần nhất, KH được miễn cung cấp chứng từ chứng minh thu nhập và công việc.
👉 Trường hợp khách hàng thuộc CAT A hoặc CAT B mà chỉ cung cấp BHYT, không cung cấp chứng từ chứng minh thu nhập thì:
1. Yêu cầu thẻ BHYT thể hiện tên công ty. Nếu không có tên công ty, bổ sung 1 trong các giấy tờ sau:
- Thẻ nhân viên của khách hàng. Chấp nhận loại thẻ nhân viên là thẻ giấy có đóng mộc công ty/thẻ cứng plastic, hoặc
- Bảo hiểm sức khỏe do tổ chức/doanh nghiệp nơi khách hàng làm việc mua cho cán bộ nhân viên và có thông tin tên công ty mua bảo hiểm, hoặc

- Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên và thời hạn hiệu lực còn lại tối thiểu 1 tháng tính từ ngày KH nộp HSĐNVV lên hệ thống, hoặc

- Chứng từ tương đương
2. Hạn mức vay: SC A (20-33,44 triệu), SC B (15- 33,44 triệu) 😇


HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com