Tuesday, February 2, 2021

BHKV - Bảo hiểm khoản vay là gì?

BHKV là cụm từ viết tắt của Bảo hiểm khoản vay. Vậy bảo hiểm khoản vay là gì?
BHKV là số tiền mà KH (khách hàng) chi trả để mua bảo hiểm cho gói sản phẩm vay của mình tại TCTD (tổ chức tín dụng).
👉 Khi KH mua BHKV, trong trường hợp không may gặp phải những rủi ro không lường trước được sau khi vay tín chấp, công ty bảo hiểm sẽ xem xét mức độ rủi ro để chi trả thay cho KH.
👉 BHKV được bán trên cơ sở tự nguyện từ phía KH

Khi nào thì người vay vốn được công ty bảo hiểm chi trả nợ thay?

Bảo hiểm tín dụng khoản vay áp dụng cho trường hợp Người tham gia bảo hiểm thuộc các trường hợp (phạm vi bảo bảo hiểm) sau:

(i) Người được bảo hiểm tử vong; 

(ii) Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn; 

(iii) Người được bảo hiểm bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố mất tích.

Trong một vài trường hợp phạm vi bảo hiểm cho người vay vốn có thể được mở rộng. Nhưng nó phải được thỏa thuận và xác nhận trước. Trường hợp này xảy ra khi người vay vốn vay số tiền lớn và họ có yêu cầu đối với công ty bảo hiểm. Dĩ nhiên, người vay vốn sẽ phải trả mức phí cao hơn cho việc mở rộng này.
Ví dụ người vay vốn có thể yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp thêm phạm vi bảo hiểm là chi trả nợ thay khi bị một số bệnh hiểm nghèo hoặc thất nghiệp .v.vv.

Phí bảo hiểm khoản vay là bao nhiêu?

👉 Phí bảo hiểm khoản vay tùy thuộc vào từng công ty cung cấp bảo hiểm tín dụng. Theo Ad được biết thì phí BHKV thường từ 2-3%/số tiền vay cho 3 phạm vi bảo hiểm ở trên. Và thường bên công ty bảo hiểm sẽ bán qua các tổ chức tín dụng.
👉 Việc bán qua các tổ chức tín dụng được nhiều tổ chức tín dụng nâng phí lên từ 5 - 8% để kiếm thêm lợi nhuận. Mức chung được hầu hết các tổ chức tín dụng áp dụng đó là 5.5%.

👉 Số tiền BHKV = Số tiền vay * 5.5%
Ví dụ: Khách hàng đăng ký khoản vay là 20.000.000đ, thì tiền BHKV là: 20.000.000*5.5% = 1.100.000đ
👉 Như vậy tổng số tiền vay trong ví dụ này: 21.100.000đ

LƯU Ý:
Trong trường hợp, số tiền vay của Khách hàng là tối đa của hạn mức ví dụ 100.000.000đ & Khách hàng đồng ý mua BHKV, thì tổng số tiền vay + tiền Bảo hiểm không được vượt quá 100.000.000đ.

Không mua BHKV có vay được không?

👉 Về cơ bản thì nếu khách hàng (người vay vốn) không mua bảo hiểm khoản vay thì TCTD sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi cung cấp khoản vay cho khách hàng. Lẽ di nhiên là tỷ lệ duyệt vay cũng thấp hơn, nhất là khi khách hàng làm công việc có nhiều rủi ro về tai nạn và sức khỏe.
👉 Nếu người đi vay làm việc trong môi trường ít rủi ro và có lịch sử trả nợ tốt thì tỷ lệ duyệt vay cũng cao hơn dù không mua BHKV. HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com