Tuesday, February 2, 2021

Vay theo giá trị xe đã sử dụng – UBS - Mira

Vay theo giá trị xe đã sử dụng – UBS (không triển khai 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)
Điều kiện • Tuổi 20 – 60
• Xe mới 100%, được mua bằng chính nguồn tiền của KH
• Tên KH trên Cavet xe phải trùng với các chừng từ còn lại
• Thời gian sử dụng 3 tháng ≤ Tuổi xe ≤ 36 tháng
• Ngày đăng ký lần đầu trùng ngày phát hành trên Cavet xe hoặc lệch ≤ 10 ngày
Lịch sử tín dụng • Tối đa 3 khoản vay đang trả tại TCTD có tổng dư nợ ≤ 20tr
(Gồm thẻ tín dụng, các khoản nợ khác & các khoản vay đang trả tại MAFC nếu có)
• Không bao gồm khoản vay đang xét duyệt ở MAFC & khoản vay thế chấp
Lãi suất 60%
Gói 318
Số tiền vay 10 – 50tr
Kỳ hạn 6 – 36 tháng
Hồ sơ vay • CMND/ CCCD + sổ HK + POA + Màn hình TTTB + Cavet xe máy (MRC)
LƯU Ý • Tham khảo file Giá trị xe máy được MAFC chấp nhận để xác định tuổi xe & số tiền vay
• Hướng dẫn liên quan xem tại mục 16 trang 24 & một số lưu ý tại trang 9

1 comment:

  1. Ender three Pro comes with a removable, magnetic flexplate making it easier that you simply can} take away your prints of the mattress. If adopted by main players in manufacturing, the usual might improve communication for 3D printing, probably making for a more sustainable and efficient manufacturing business in the future. Dual extrusion – soluble help material is essential for the forms of models we will be printing, often involving massive overhangs and intricate inside features. Summarizing, our engineers using the Leapfrog 3D printers are greater than thrilled concerning the results and potential the Leapfrog printers have; your 3D printers are higher from numerous factors of view . At the same time, we also see room for improvements and are happy to share suggestions for further growth Puffer Jackets for Women ideas.

    ReplyDelete

haccololong@gmail.com