Tuesday, February 2, 2021

Vay theo giá trị xe đã sử dụng – UBS - Mira

Vay theo giá trị xe đã sử dụng – UBS (không triển khai 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)
Điều kiện • Tuổi 20 – 60
• Xe mới 100%, được mua bằng chính nguồn tiền của KH
• Tên KH trên Cavet xe phải trùng với các chừng từ còn lại
• Thời gian sử dụng 3 tháng ≤ Tuổi xe ≤ 36 tháng
• Ngày đăng ký lần đầu trùng ngày phát hành trên Cavet xe hoặc lệch ≤ 10 ngày
Lịch sử tín dụng • Tối đa 3 khoản vay đang trả tại TCTD có tổng dư nợ ≤ 20tr
(Gồm thẻ tín dụng, các khoản nợ khác & các khoản vay đang trả tại MAFC nếu có)
• Không bao gồm khoản vay đang xét duyệt ở MAFC & khoản vay thế chấp
Lãi suất 60%
Gói 318
Số tiền vay 10 – 50tr
Kỳ hạn 6 – 36 tháng
Hồ sơ vay • CMND/ CCCD + sổ HK + POA + Màn hình TTTB + Cavet xe máy (MRC)
LƯU Ý • Tham khảo file Giá trị xe máy được MAFC chấp nhận để xác định tuổi xe & số tiền vay
• Hướng dẫn liên quan xem tại mục 16 trang 24 & một số lưu ý tại trang 9

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com