Saturday, January 14, 2023

Danh sách số điện thoại đã KYC trong Pi network tạo vòng bảo mật tăng tốc độ khai thác Pi

Nếu bạn cần số điện thoại đã KYC thành công để thêm vào vòng bảo mật trên Pi network giúp tăng tốc độ khai thác và nhận được số Pi tăng thêm thì đây là các số điện thoại đó nhé.
Việc sử dụng các số phone đã được KYC sẽ giúp số Pi thưởng từ vòng bảo mật được xác minh chắc chắn và bạn sẽ nhận được số Pi của họ.
09044423300917106879

0937595875

0965508641

0969910988

0982539444

0889197889

0705262106

0332171371

0384230995

0966391507

0943790079

0968788466

Tải Pi network đào Pi tại đây: https://minepi.com/haccolong

Mã giới thiệu: haccolong

Group facebook hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/pinetworkpro

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com